Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van SOS Ship Outlet Store, hierna SOS genoemd.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SOS zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen gekopieerd worden van de website of kunnen op uw verzoek kosteloos door ons worden verzonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling op of via SOS website / webwinkel betekent dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud accepteert.

1.3 Van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van SOS zijn vrijblijvend en SOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Als de prijzen voor de aangeboden producten stijgen tijdens de periode tussen de bestelling en de uitvoering ervan, heeft u het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te beëindigen binnen 5 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door SOS.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SOS. Daarnaast is SOS gerechtigd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden bij levering op te leggen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SOS u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling per e-mail mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW (margin goods) en voor één artikel, tenzij anders beschreven bij het product.

"Volgens de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (17 december 1992, 28 december), artikel 138," zijn de vergoedingen betaald door kopers van gebruikte (marginale) goederen die aan hen zijn betaald, niet aftrekbaar. "

3.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden afzonderlijk vermeld op de factuur, indien van toepassing.

3.3 Betaling kan vooraf worden gedaan via een IBAN-bankoverschrijving, PayPal of elektronisch via de beveiligde MultiSafepay-functie op de SOS-website.

3.4 Bestelde goederen die op het aangegeven tijdstip in het SOS-magazijn worden opgehaald, kunnen contant of via een bankapp worden betaald.

3.5 Bestelde goederen die nog niet zijn betaald, worden niet verzonden en SOS behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te ontbinden na schriftelijke kennisgeving (e-mail).

Artikel 4. Levering

4.1 Levering vindt plaats met een versneld tarief, maar ten minste binnen drie (3) werkdagen na betaling, tenzij anders aangegeven door SOS. In geval van niet-levering door overmacht, ontvangt u een kennisgevingsbericht binnen drie (3) dagen na het plaatsen van de bestelling en hebt u het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden door een schriftelijke e-mail te sturen naar SOS.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op compensatie of andere restitutie.

4.2 Levering vindt plaats wanneer het product door (of namens) u is ontvangen.

4.3 Indien de koper heeft aangegeven het product in het SOS-magazijn af te halen, zal SOS dit product of de bestelling zeven (7) werkdagen reserveren. Hierna zal de koopovereenkomst zonder enige vergoeding worden ontbonden.

4.4 Bij een afhaalopdracht kan de klant zijn aankoop annuleren zonder verdere kennisgeving.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten is pas definitief als u aan alle verplichtingen die u SOS krachtens enige overeenkomst bent verschuldigd heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten zal op het moment van levering aan u worden overgedragen.

Artikel 6. Garantie.

6.1 De door SOS aangeboden artikelen zijn afkomstig van particuliere, gebruikte, marge en / of faillissementspartijen, waardoor de toepasselijke fabrieksgaranties worden voorkomen. SOS kan en zal geen garanties bieden en kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Alleen nieuwe artikelen met een levertijd, welke dan besteld dienen te worden of reeds op voorraad zijn, zijn de voorschreven fabrieksgaranties van toepassing.

Artikel 7. Reclame en aansprakelijkheid.

7.1 U bent verplicht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Gebreken aan items moeten binnen drie (3) werkdagen na ontdekking per e-mail of gemotiveerd met eventuele (digitale) foto's aan SOS worden gemeld.

7.2 Indien u om welke reden dan ook een product niet wenst in te trekken, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan SOS te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verzegelde verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling en/of verpakking niet kapot is. De reeds door SOS ontvangen betaling zal binnen zeven (7) dagen na ontbinding worden terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor rekening van de koper en kunnen alleen naar SOS, adres in Rotterdam, worden verzonden.

7.3 Artikelen verzonden naar buiten de EU, en/of elektronische artikelen, en/of artikelen welke niet op voorraad waren en speciaal zijn besteld, en/of artikelen welke speciaal op maat zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd.

7.4 Gebruikte goederen, goederen met een extra prijskorting en goederen met een bij de aankoop bekend mankement kunnen niet worden geretourneerd.

7.5 Alle zendingen worden verstuurd op risico van de koper.

Artikel 8. Overmacht.

8.1 In geval van overmacht heeft SOS het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door u hiervan op de hoogte te stellen via e-mail en zonder dat SOS aansprakelijk is voor enige vergoeding of compensatie.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan SOS kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en niet in werking treedt krachtens wet, rechtshandeling of verkeerswetgeving.

Artikel 9. Diversen.

9.1 Als u een bestelling plaatst bij SOS in het bestelproces, heeft SOS het recht om alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u, tijdens het bestellen, een ander adres opgeeft waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.

9.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden bij SOS in strijd is met enige toepasselijke wettelijke bepaling, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe, wettelijke, vergelijkbare bepaling die door SOS wordt vastgesteld.

9.3 Afbeeldingen in de webshop kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten die SOS op voorraad heeft dan wel welke kunnen worden besteld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

10.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Nederlandse wetgeving.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »