Privacy beleid

Privacybeleid & Disclaimer SOS Ship Outlet Store

Art. 1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetactiviteiten van Ship Outlet Store, hierna "SOS" genoemd.

Elke gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de volgende algemene voorwaarden, deze te begrijpen, stilzwijgend met deze in te stemmen en zich eraan te houden; een gebruiker die de algemene voorwaarden niet accepteert, wordt geacht geen toegang tot deze site te willen.

Deze disclaimer is van toepassing op alle mogelijke gebruikers (direct, bezoekers van de webwinkel, via links, alle mogelijke manieren, gekoppelde Facebook-pagina's, andere sociale webadressen enz.) die de SOS-site bezoeken.

De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en / of herzien; bij elk nieuw bezoek aan de site aanvaardt de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden.

De gebruiker geeft toestemming om de verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder aangegeven.

De mogelijke ongeldigheid van een bepaling, vanwege het feit dat deze in strijd is met de dwingende wet, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere gespecificeerde bepalingen.

SOS raadt gebruikers ten zeerste aan deze voorwaarden en bepalingen aandachtig te lezen alvorens de website te bezoeken.

Art. 2 AANSPRAKELIJKHEID

2.1 INHOUD

Het doel van SOS is om nauwkeurige en actuele informatie en prijzen op zijn site te verstrekken; SOS neemt de grootste zorg om dit te bereiken.

SOS kan echter op geen enkele manier de juistheid en kwaliteit van de aangeboden informatie en producten garanderen, laat staan enige aansprakelijkheid aanvaarden.

SOS bedankt gebruikers die onnauwkeurigheden melden (webmaster) en verbindt zich ertoe de site te wijzigen als de aard van de onjuistheden een verandering rechtvaardigt; SOS heeft hier absoluut controle over.

De inhoud van de SOS-website is daarom alleen bedoeld om enerzijds informatie te verstrekken, vrijblijvend, over de activiteiten van SOS en anderzijds als webwinkel.

SOS geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op haar website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie die wordt vermeld op www.ShipOutletStore.com en haar andere extensies, kan op elk moment zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen dus geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de aard van de informatie algemeen en niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

SOS sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade, ongeacht de aard (niet uitputtend: financieel of commercieel verlies, verlies van een kans / kans, verlies van gegevens, gederfde winst / omzet, vertragingen, verlies van winstgevendheid,. ..).

De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, huidige aard of bruikbaarheid van de (inhoud van de) site.

2.2 TECHNIEK

Zoals bepaald in 2.1 is de grootste zorg is besteed aan deze site.

SOS kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van gegevens of voor de gevolgen daarvan (niet uitputtend: werkonderbreking, schade aan uw programma's of apparatuur, virussen, hoaxes, wormen, bugs, onvoldoende capaciteit, etc. ...).

Eventuele defecten, onderbrekingen of fouten kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding.

SOS is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en andere ongemakken (zie artikel 2.1) op haar site en / of server.

2.3 TE KOOP

Voor de online verkoop zijn de afzonderlijke online verkoopvoorwaarden van de webshop van toepassing. SOS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde informatie over de inhoud van de website of als een of meerdere goederen niet meer beschikbaar zijn op het moment dat de gebruiker de advertentie leest.

SOS doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de verkoopinformatie op de site up-to-date is.

2.4 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verbindt zich ertoe (niet limitatief):

  • geen oneigenlijk gebruik van de website te maken en zeker niet om er onrechtmatig gebruik van te maken die de website zou kunnen verstoren of beschadigen en / of waardoor de toegang tot deze site wordt belemmerd;
  • om de site niet te gebruiken voor het verzenden van virussen en / of lasterlijk, obsceen, bedreigend of ander materiaal;
  • de rechten van derden te respecteren bij het gebruik van de site;
  • om de informatie op deze website te goeder trouw te gebruiken.

Art 3. INTELLECTUELE RECHTEN / PRIVACY

3.1 PRIVACY

Als SOS gegevens van de gebruiker zou verzamelen, respecteert het de bepalingen van de wet van 15/1999 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonlijke informatie.

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van de gegevens is SOS (zie artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden).

De gebruiker moet te allen tijde zijn gegevens kunnen raadplegen en bijwerken.

De gegevens worden uitsluitend in het belang van de gebruikers gebruikt en dit:

  • voor het administratief beheer en / of
  • om informatie te verstrekken aan gebruikers over de werking / aanbiedingen / promoties van SOS.

Art. 4 GESCHILLEN

4.1 MAATREGELEN

In geval van onwettig gebruik van de site, bijvoorbeeld door schending van de algemene voorwaarden maar ook in geval van andere onwettige praktijken, behoudt SOS zich het recht voor om de toegang tot de site voor deze gebruikers te weigeren, onverminderd het recht om eventuele schade te herstellen de gebruikers.

4.2 GESCHILLEN

Dit contract is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

De gebruiker aanvaardt de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken tenzij dwingende wettelijke bepalingen deze jurisdictie niet accepteren, onverminderd het recht van SOS om te kiezen voor een andere bevoegde rechtbank.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »